Natuurkunde Olympiade Junior

Planning

  • Voortdurend: De docent schrijft zich in op de toetssite https://www.juniorolympiade.nl/admin als coördinator. Dat is vrijblijvend, de docent ontvangt dan alle informatie en kan later besluiten of de school of klas ook echt meedoet.
  • November/december 2023: belangstellenden (ingeschreven op de toetssite) ontvangen een mailtje met info over de NOJ in 2023.
  • December 2023/januari 2024: docenten schrijven hun leerlingen in voor de eerste ronde, ook u kunt dat nog doen!
  • Tussen 15 januari en 2 februari 2024: eerste ronde NOJ.
  • Van 18 tot 28 maart 2024: per regio een tweede ronde. Datum en locatie wordt aangegeven door de organisatie van de NOJ (per regio kan de datum verschillen). De tweede ronde neemt een dag in beslag.
  • Maandag 10 juni 2024: Finale op de Universiteit Utrecht.

Eerste ronde

Je kunt met de eerste ronde meedoen als je in klas 1,2 of 3 van het voortgezet onderwijs zit. Deze ronde bestaat uit een meerkeuzetoets en duurt een lesuur. De opgaven gaan deels over een aansprekend thema zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of beeldverwerking. De toets maak je op de computer ergens in de laatste twee weken van januari. Jouw school kiest het toetsmoment. Meedoen aan deze eerste ronde kan via je docent.

Tweede ronde

Van elke school gaan de beste jongen en het beste meisje in ieder geval door naar de volgende ronde. Dit wordt aangevuld met leerlingen die landelijk het beste scoren tot het aantal beschikbare plekken in de tweede ronde.

Deze tweede ronde wordt afgenomen in maart en bevat een toets uit open (reken)vragen en vindt plaats op verschillende universiteiten en hogescholen door het hele land heen. De vragen tijdens de tweede ronde zijn net een beetje moeilijker dan tijdens de eerste ronde.

Naast de toets krijg je een dagprogramma vanuit de universiteit of hogeschool. Dat kan een rondleiding of presentatie zijn of ook kennis maken met studenten. In totaal ben je dus een hele dag bezig met deelnemen aan de tweede ronde.

Finale

Als je door bent, wordt je uitgenodigd om mee te doen aan de landelijke finale in juni. Op de dag van de finale voer je een practicum uit. Daarnaast maak je een filmpje met een uitwerking van een vraag uit de eerdere rondes van dat jaar. Het filmpje moet voorafgaand worden ingezonden ter beoordeling. Aan het einde van de dag wordt de winnaar bekend gemaakt, en die krijgt een grote prijs!